Transport Heirwegh BVBA is actief als logistiek dienstverlener. De verscheidenheid aan activiteiten is in de logistieke sector van enorm belang om klantgericht, efficiënt en concurrentieel te kunnen werken. Omwille van deze reden worden de verschillende mogelijkheden steeds afgetoetst aan de realiteit en worden mogelijke opportuniteiten steeds ruimdenkend geanalyseerd.

Met de sterke groei van de afgelopen jaren, groeide ook het besef dat de nodige structuur en professionalisering een absolute vereiste is om de ingeslagen weg verder de kunnen volgen en te werken aan de toekomst. Een belangrijke stap die hierin verwezenlijkt werd, is de opmaak van een Jaaractieplan en een Globaal Preventieplan. Alsook de opstart van een Diversiteitsplan maakt dat wij binnen het bedrijf het engagement willen aangaan met de Diverse groepen binnen de arbeidsmarkt. Dit engagement van de bedrijfsleiding vertaalt zich enkel in een succesverhaal door een nauwe samenwerking en open communicatie met alle medewerkers waarbij continue gestreefd wordt naar verbetering.

Transport Heirwegh BVBA wil zich onderscheiden door zowel de Kwaliteit, de Veiligheid en Beveiliging, de Gezondheid en het Milieu hoog in het vaandel te dragen.

U kunt hieronder de volledige beleidsverklaring van TRANSPORT HEIRWEGH lezen.

QHSE Policy

 TRUCKVEILIG 2014Naamloos3